Kağıt Oyunları

Haziran 2, 2014
Kağıt Oyunları

Kağıt Oyunları

Uzun yıllardır kağıt oyunları sevilerek oynanmakta ve gün geçtikte kağıt oyunlarına yeni bir oyun dahil olmaktadır. Eskiden karşılıklı veya tek oynanan bu oyunlar şimdi ise bilgisayar başında ister rakibinize karşı istersenizde bilgisayarınıza karşı oynayabilirsiniz. Kağıt oyunlarının bir çoğu şansa ve zekaya dayandığı bilinmektedir. Kağıt oyunları oynayabilmek için oynayacağınız oyunu önceden biraz bilmeli veya kurallarını öğrenmelisiniz. Aynı zamanda bu oyun türü önemli ölcüde de strateji gerektirmektedir. Sizde eğer bir kağıt oyunu severseniz hemen Oyun Skor gibi bir siteden oyunları oynamaya başlayabilirsiniz. İyi eğlenceler.

Reklamlar

İskambil Kağıdı Sembolleri

Mart 25, 2009

İskambil Kağıtları Şekilleri

Oyun kartlarının nerede ve ne zaman ortaya çıktığı tam olarak bilinmiyor. 7. ve 10. yüzyıllar arasında Çin’de ortaya çıktığı ve 13. yüzyılda Marco Polo tarafından Avrupa’ya getirildiği tahmin ediliyor. Hindistan’dan veya Arabistan’dan geldiğini ileri sürenler de var ama bugünkü şekilleriyle kullanılmalarının 14. yüzyıl Fransa’sına dayandığı kesin gibi.

O tarihlerde, Fransa’da dört sınıf vardı ve iskambil kağıtlarındaki kupa, maça, karo ve sinek bu dört sınıfı temsil ediyordu. Kupa bir kalkanı andıran şekli ile asil sınıfı ve kiliseyi, maça bir mızrağın ucunu çağrıştıran şekli ile orduyu, karo ticari deniz işletmelerinin eşkenar dörtken kiremitlerinden esinlenerek orta sınıfı, sinek ise yonca yaprağına benzeyen şekli ile köylüyü temsil ediyordu. Bugün briç, poker veya benzeri oyunlarda, kupanın en değerli, sineğin ise en değersiz kart Olmasının nedeni işte bu sınıflamadır.

Aslında bizde papaz adı verilen kartın adı İngilizce’de kral (king), kızın ise kraliçedir (queen). Vale veya oğlan için ilk zamanlarda düzenbaz anlamına gelen ‘knave’ kelimesi kullanılırken, günümüzde ‘jack’ ismi kullanılmaktadır. Yani yabancı kartlarda kral ve kraliçe evli iken, bizde biraz yaşlı görülerek krala papaz adı verilmiş, kraliçeye de ‘kız’ denilerek oğlana layık görülmüştür.

Bazı ülkelerde oyun kartlarında değişik isim ve semboller kullanılmasına rağmen, en yaygın olanı Fransızların kullandıklarıdır. Fransızlar ‘maça’ şeklini mızrağa benzeterek ‘pique’ adını vermişlerdir. İngilizce’de ise aynı anlamdaki ‘spades’ kelimesi kullanılmaktadır. Her ne kadar bir kalkanı andırdığı için asil sınıfı temsil ettiği ileri sürülse de ‘kupa’ klasik bir kalp şeklidir. Bu nedenle Fransızlar ona ‘coeur’, İngilizler ise ‘heart’ adını vermişlerdir.

‘Karo’ için Fransızca’da kare anlamındaki ‘carreau’ kullanılırken İngilizler elmas anlamındaki ‘diamond’u tercih etmişlerdir. Bizim ‘sinek’ dediğimiz şekil ise çok açık üç yapraklı bir yoncadır. Fransızlar bu anlamdaki ‘trefle’ kelimesini kullanırlarken, İngilizler ‘club’ (kulüp) ismini kullanmışlardır.

İşte bu nedenle briç oyuncuları ‘maça’ya ‘pik’, ‘kupa’ya ‘kör’, ‘sinek’e de ‘trefli’ derler, zaten aslına uygun olan ‘karo’yu da olduğu gibi kullanırlar. Birli, papaz, kız ve oğlan için kullanılan as, rua, dam ve vale isimleri de yine Fransızca karşılıkları As, Roi, Dame ve Valet kelimelerinden dilimize geçmiştir.

Tarot FALI

Mart 19, 2009

Tarot

Tarot, Ortaçağın sonlarına doğru ortaya çıkmış bir oyun kartı destesidir. Zamanla fal amaçlı olarak kullanılmaya başlanmış ve günümüze kadar güncelliğini korumuştur. Klasik iskambil kağıdı destesinin atası sayılmaktadır.

 

Kökenleri

Tarot destesi bugünkü haliyle 22 Büyük Arkana, 16 Saray Kartı ve 40 Küçük Arkana, toplam 78 karttan oluşmaktadır. Ayrı bir deste olan Küçük Arkanalar ve Saray Kartlar’ın kökeni olarak Orta ve Uzak Asya gösterilip ve bugünkü iskambil oyunlarının atasıyken Büyük Arkanalar 14. yy.’da İtalya’da Trionfi Oyunu (kozlu oyun) adıyla ortaya çıkıp iskambil destesine o tarihten başlayarak eklenmiştir. Tarot sözcüğü ilk olarak 1500 civarlarında İtalyanca’da Tarocchi, Fransızca’da Taraux şeklinde görülüp köken olarak Arapça “tarh” (çıkarma. koyma, bırakma) gösterilmektedir.

 

Tarot de Marseille’den 22 Büyük Arkana [değiştir]

 

Arkana Majör
0
Mecnun
I
Büyücü
II
Kadın Papa
III
İmparatoriçe
IV
İmparator
V
Papa
VI
Aşıklar
VII
Araba
VIII
Adalet
IX
Münzevi
X
Talih Çarkı
 
XI
Kudret
XII
Asılmış Adam
XIII
Ölüm
XIV
Kanaatkarlık
XV
Şeytan
XVI
Tanrısal Ev
XVII
Yıldız
XVIII
Ay
XIX
Güneş
XX
Yargılanma
XXI
Alem
TarotArkana Minör

Batak

Şubat 28, 2009

Batak

Batak, şans ve taktiğe dayalı bir iskambil oyunudur.

//<![CDATA[ if (window.showTocToggle) { var tocShowText = “göster”; var tocHideText = “gizle”; showTocToggle(); } //]]>

Derecelendirme

* **... Şans
* ***.. Hafıza
* ****. Taktik
* ***.. Öğrenme Zorluğu

Amaç

Her turda:

 • Her oyuncunun o tur için elindeki kartlara göre belirlediği sayıda veya daha fazla el almak.

Oyun sonunda

 • En fazla puana sahip olmak.

Tanımlar

* Oyuncu Sayısı 5 kişi.
* Tür Kozlu.
* Eşli Oynanabilir.
* Deste 1 adet 51+1'lik deste ile oynanır.
* Tur 11 tur üzerinden oynanır.
* Oyun Yönü Saatin ters yönündedir. \circlearrowleft

Terimler

 • koz oyunda koz ihalesiz batak oyununda her zaman \spadesuit dır. İhaleli oyunda ise kozu ihaleyi kazanan oyuncu belirler.
 • ihale her tur başında kartlar dağıtıldıktan sonra dağıtanın sağ tarafından başlayarak bütün oyuncular kaç el alabileceklerini beyan ederler. İhaleye girme sayısı tekli oyunda minimum 5 eşli oyunda ise minimum 8 dir. Eğer herkez pas der ve ihaleye kimse girmez ise ihale 4 el alma zorunluluğu ile dağıtan kişinin sağındaki oyuncuya kalır ve koz söyler.eşli oyunda da aynı şekilde dağıtan kişinin sağındaki oyuncuya kalır ancak 7 el alma zorunluluğu vardır.İhalenin ilk turunda pas diyen bir kişi ikinci turda ihaleye girme hakkını kaybeder.
 • el almaz herhangi bir turda oyunculardan biri veya daha fazlasının o turda hiç el almayacağını beyan etmesi.
 • el iptal herhangi bir turda oyunculardan biri veya daha fazlasının elinde 10’dan daha büyük kart olmaması ve kartların yeniden dağıtılmasını istemesi.

Kurallar

 • Koz renginden bir kart bir eli başlatmak üzere yere atılamaz.
 • Herhangi bir turda 11 el alan oyuncu King yapmış olur. Bunu o turun başında deklare eder, bu tur oyunun son turu olur. Tur sonunda King yapabilirse oyunu kazanmış olur, yapamazsa oyunu kaybetmiş olur.

Kartların Dağıtılması

 • Dağıtan oyuncu; desteyi karıştırdıktan sonra, sol tarafındaki oyuncu \leftarrow desteyi keser.
 • Dağıtan oyuncu; bütün desteyi saatin ters yönünde 1er 1er dağıtır.
 • Kartlar dağıtıldıktan sonra herhangi bir oyuncunun elinde 10’dan daha büyük bir kart yoksa, oyuncu ‘El İptal’ diyerek kartların yeniden dağıtılmasını isteyebilir.

Kalın yazı

Oyuna Başlama

 • Dağıtan oyuncunun sağındaki oyuncudan başlamak üzere tüm oyuncular kaçar el alacaklarını deklare ederler ve bu puan tablosuna yazılır.
 • Oyuna başlayacak oyuncu yere bir kart atar. Bu kart koz olamaz, istisna olarak elinde koz renginden A, K ve Q varsa ve bunları ardı ardına çekerse.

Oynama

 • Sırası gelen oyuncu yerde oynanan kartın renginden bir kart atar.
 • İlk elden sonra oynanan ellerde sırası gelen oyunucun elinde yerde oynanan renkten bir kart yok ise o zaman varsa koz renginden veya koz renginden bir kartıda yoksa elindeki diğer renklerden herhangi bir kartı atabilir. Aynı elde birden fazla oyuncu koz renginden kart oynuyorsa bir sonraki oyuncu kozu büyütmek zorundadır.
 • O el atılan en yüksek kart o eli alır ve sıra o kartı atan oyuncuya geçer.

Puanlama

Her tur sonunda oyuncuların tur başında almayı taahhüt ettikleri el sayısı ile tur sonunda aldıkları el ile doğru orantılı aşağıdaki şekilde hesaplanan bir puana sahip olurlar.

Taahhüt ettiği el sayısı veya üstünde aldıysa:
10 x Taahhüt Ettiği El Sayısı + (Aldığı El Sayısı - Taahhüt Ettiği El Sayısı) kadar puan

Taahhüt ettiği el sayısı altında aldıysa:
-10 x Taahhüt Ettiği El Sayısı kadar puan

Tur başında “El almaz” diyen oyuncu tur sonunda:
* El almazsa +50 puan
* El alırsa -50 puan

Türler

Kanlı Batak Oyuncuların kartlar dağıtıldıktan sonra ellerini görmeden kaçar el alacaklarını deklare ettikleri türdür. Eşli Batak Karşılıklı oturan oyuncuların almayı taahhüt ettikleri el sayısı fazla olan taraf oyunu oynar ve ikinci eş kartlarını yere açar birinci eş oyunu bu şekilde oynar. OHEL İlk turda oyunculara kartlar birer tane dağıtılır, sadece bir kağıda bakarak kaçar el alabileceklerini deklare ederler, sonraki turlarda tur sayısı kadar kart dağıtılır ve oyun devam eder.

Pişti

Şubat 23, 2009

PİŞTİ

Pişti, kart saymayla ilgili olarak hafızaya dayalı bir iskambil oyunudur.

Derecelendirme

 • ****. Şans
 • ****. Hafıza
 • ***.. Taktik
 • **… Öğrenme Zorluğu

Amaç

Her turda;

 • Puanları olan belirli kartları toplamak.
 • Yerde duran tek kartın aynısını atarak oyuna ismi veren Piştiyi yapmak.
 • Adet olarak destenin yarısından fazla karta sahip olmak.

Oyun sonunda;

 • 101 sayıya ulaşarak oyunu bitirmek.
  • Bitirme sayısı genelde 100’ün üzerinde 10’un katları + 1 şeklinde oynanabilir. Ör:151

Tanımlar

 • Oyuncu Sayısı 4 kişi. 2 kişi ilede oynanabilir.
 • Eşli Oynanabilir.
 • Deste 1 adet 52’lik deste ile oynanır.
 • Tur İki takımdan biri baraj sayısını geçinceye kadar oynanır.

Terimler

 • kesmek Bir önceki oyuncunun oynadığı kartın aynı sayısından veya J atarak yerdeki kartları almak.
 • Pişti Bir önceki oyuncu kesilip yere tek olarak kart attığında sırası gelen oyuncuda aynı kart var ise yerdeki kartın üstüne kendi kartını ters olarak koyup sonra ters çevirerek kendi kartını da göstererek bonus puan kazanması. Alınan kart piştiyi hatırlatmak amacıyla yüzü yukarı gelecek şekilde oyuncunun önüne konur.
 • Joker J kartının oyundaki adı.
 • güzel onlu: 10 değeri 3 puan olan kart.
 • pis ikili: 2 değeri 2 puan olan kart.
 • kart fazlası: oyun sonunda adet olarak kart sayısı fazla olan.

Kurallar

Kartların Dağıtılması

 • Dağıtan oyuncu; desteyi karıştırdıktan sonra, sol tarafındaki oyuncu \leftarrowdesteyi keser.
 • Kesen oyuncu; en üstten veya en alttan 1 kart kalacak şekilde desteyi kesemez.
 • Kesen oyuncu; desteyi kestiği yerdeki karta bakar:

Joker bulmayıncaya kadar alttaki kartları açar. Eğer jokeri/leri bulursa bunları alır.
Joker olmayan ilk kartı yüzü gözükecek şekilde destenin altına koyar.

 • Dağıtan oyuncu; ilk 4 kartı yüzleri görünmeyecek şekilde ters olarak ortaya koyar. Sağ tarafındaki oyuncudan başlayarak saatin ters yönünde sırayla tüm oyunculara 4er 4er kartları 1 kez dağıtır. Ortaya bir daha kart koymaz. Bundan sonra her el oynandığında aynı şekilde kartları 4er 4er deste bitinceye kadar dağıtmaya devam eder.
 • Dağıtan oyuncu; yerde kapalı olan kartlardan birini yüzü gözükecek şekilde ters çevirir. Bu kart J ise diğer kartlardan bir başkasını yüzü gözükecek şekilde ters çevirir. Çok düşük ihtimalle olsa da 4 kartında J olması durumunda o tur tekrar dağıtılır.

Oyuna Başlama

 • Dağıtan oyuncunun sağındaki oyuncu varsa yerdeki kartın aynısından veya J atarak yerdeki kartları alır, yoksa elindeki herhangi bir kartı atarak oyuna başlar.

Oynama

 • Sırası gelen oyuncu elindeki bir kartı yüzü yukarı gelecek şekilde ortadaki ıskarta kartların üzerine koyar.
 • Oyuncu sıra kendisine geldiğinde en üstte duran kartın aynı sayısından bir kart atarsa yerdeki tüm kartları alır.
 • Oyuncu sıra kendisine geldiğinde en üstte duran kart ne olursa olsun J atarak yerdeki tüm kartları alır.
 • Oyuncular aldıkları kartları yüzleri yere gelecek şekilde takım oyuncularının birinin önünde saklar.
 • Tur başladıktan sonra ilk olarak kesen oyuncu yerde kapalı olarak duran kartları da alıp takım arkadaşı ile beraber bunlara bakma hakkını kazanır.
 • Tur bitiminden önceki son el yerdeki açık kart dağıtan oyuncuya gelir.
 • Son elde hiçbir oyuncu yerdeki kartları kesemezse ve tur bu şekilde biterse, yerdeki kartları en son kesen takım alır.

Pişti

 • Oyunun herhangi bir anında yapılabilir. Aşağıdakiler hariç:
 • İlk elde oynayan oyuncu yerde kapalı kartlar varken üstte duran açık kartla pişti yapamaz.
 • Son elde dağıtıcı oynadığı son kartla pişti yapamaz.

Puanlama

Her tur bitiminde, tüm oyuncular önlerinde aldıkları kartların tümünü ters çevirerek aşağıdaki tabloya göre puan hesabını yapar.

Toplamda 16 puan vardır

A     : 1 puan x 4 = 4 puan
J     : 1 puan x 4 = 4 puan
2   : 2 puan x 1 = 2 puan
10   : 3 puan x 1 = 3 puan
aldıkları değerli kartların puanları toplanır ve bu puanlara ek olarak;

Pişti yapan takıma her Pişti için 10 puan,
Eğer Pişti J ile yapılmışsa 20 puan
ayrıca aldıkları kartların adet olarak sayısı fazla olan takıma 3 puan yazılır.
Herhangi bir şekilde kart sayıları eşit çıkarsa 3 puan hiçbir takıma verilmez.
Her turda alınan puanlar tabelada iki takımın hanesine şöyle yazılır: Her 10 puan için bir çizgi ve 5 çizgi 50 puanı gösterecek biçimde yukarıya ve 10’dan küçük puanlar sayı değeri olarak tabelanın aşağısında ayrı bir bölüme. Sonraki turlarda elde edilen 10’dan küçük puanlar bir önceki turda elde edilen 10’dan küçük puanlarla toplandığında 10’u geçiyorsa yukarı bir çizik daha ve artan kısmı bir önceki sayıların üstü çizilerek aşağıya yazılmaya devam edilir.

Jargon

 • kart saymak:
 • pişpirik: oyunun diğer adı
 • İlk elin günahı olmaz Oyuna ilk başlayan kişi keserek yerdeki kartları aldığında, sonraki oyuncu yere kartı atarken pişti ihtimali yüksek olduğundan söylenen söz.
 • dördüncüyü bul senin olsun daha önce pişti yapılmış bir kartın 3.sünü tek olarak yere atarken aynı sayının 4.sünü bulmanın zor olduğunu anlatan söz.

Türler

 • Blöf’lü Pişti yapan oyuncunun kartını ters olarak yerdeki kartın üstüne kapattıktan sonra, bir sonraki oyuncu:
 1. bunun bir pişti olduğuna inanıyorsa pişti yapan oyuncu üstteki kartı açmadan bunu alır ve önüne koyar, kendi kartını açmaz ve takımına 10 puan yazılır.
 2. bunun bir blöf olduğunu düşünüyorsa ve üstteki kapalı kartı açarsa: (yani yerdeki karttan farklı olduğunu düşünüyorsa)
  1. kartlar eşleşirse: blöfü yapan takıma 20 puan
  2. kartlar eşleşmezse: blöfü gören takıma 20 puan yazılır.

Ayrıca yerdeki kart J ise puanlar 2’ye katlanır.

Kağıt Oyunları

Şubat 4, 2009

Oyun Kâğıdı

Oyun kâğıdı, iskambil kâğıdı ya da sadece iskambil, 52 kartlık bir desteden oluşur. Bu elli iki kâğıtta 4 tane temel simge vardır. Bu simgeler kupa, maça, karo ve sinektir.

4 simgeden her bir simgeye ait 13 kart bulunur. Bunlar 1’den 10’a kadar sayılar ve ardından bacak (vale), kız (dam) ve papaz (rua) olarak sıralanır.

Rivayete göre kupa simgesi krallığı, maça simgesi kupa krallığındaki şövalyeleri, karo simgesi kupa krallığında bir şehri ve sinek simgeside kupa krallığındaki köylüleri simgeler. Başka bir söylentide papazlar üzerindedir. Söylentiye göre papazlar tarihî kişileri simgeler.

 • Kupa Papaz, Şarlman
 • Maça Papaz, Kral Davud
 • Karo Papaz, Julius Sezar
 • Sinek Papaz, Büyük İskender

Oyun kağıdı

semboller
Diller
Fransızca
İngilizce
İtalyanca
İspanyolca
Almanca
Türkçe
Cœur
Hearts
Cuori
Corazones
Herz
Kupa
Carreau
Diamonds
Quadri
Diamantes
Karo
Karo
Trèfle
Clubs
Fiori
Tréboles
Kreuz
Sinek
Pique
Spades
Picche
Picas
Pik
Maça